Waarom Talentrix?

We zijn in 2015 gestart vanuit het gedachtegoed dat iedereen recht heeft op arbeid. Wij geloven dat het hebben van arbeid een belangrijk recht is voor iedereen. Naast het financiële aspect levert arbeid veel meer op. Het vergroot de zelfwaardering van mensen, waardoor zij positiever in het leven staan op allerlei gebieden. Mensen met een arbeidsbeperking leren hier bijvoorbeeld beter mee om te gaan en zien vooral wat ze wél kunnen. Ze zien welke waarde ze toe kunnen voegen en blijven zichzelf hierdoor verder ontwikkelen.

Talentrix is de specialist in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast een groot netwerk en veel ervaring vinden wij een individuele aanpak erg belangrijk. Iedereen is anders en met passende begeleiding en persoonlijke coaching kan het beste resultaat worden bereikt. Daarom gaan wij met iedere kandidaat individueel aan de slag om zo de kans op succes te maximaliseren. Onze medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in, zodat de mensen die ze begeleiden een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.

Talentrix ondersteunt mensen vanuit verschillende achtergronden, zoals mensen in de WW, bijstand, Wajongers, nieuwkomers en mensen die het niet geheel zelfstandig redden op de arbeidsmarkt.

Samenwerken met Talentrix

Kiezen voor een samenwerking met Talentrix betekent kiezen voor kwaliteit. Wij begeleiden mensen op een persoonlijke en passende manier en streven naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan het arbeidsproces. Bij Talentrix bieden we op een laagdrempelige manier toegang tot het arbeidsproces. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat wij een zo groot mogelijke groep mensen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke vaardigheden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen als volwaardig arbeidskracht.

Kwaliteiten van Talentrix

  • Wij helpen mensen (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces
  • Wij verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt
  • Wij werken toe naar duurzame uitstroom in een baan

Wilt u meer informatie over een samenwerking met Talentrix? Neem dan contact met ons op.